Capital Oxy 33.3x100

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu sáng và các kích thước khác nhau, gạch Tây Ban Nha nhập khẩu Capital Oxy dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 33,3 x 100 cm
Bề mặt: Men mát
Ứng dụng: Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 33.3CAPITAL100OXY