Decor Savana

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu sáng và các kích thước khác nhau, gạch khổ nhỏ Decor Savana dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 31.6 x 63.2
Bề mặt: Bóng / Mát
Ứng dụng: Gạch ốp
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 31.6DECOR63.2SAVANA