Eternity Tortola

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu nâu và các kích thước 28x85cm, gạch khổ nhỏ Eternity Tortola dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 28 x 85 cm
Bề mặt: Bóng / Mát
Ứng dụng: Gạch ốp
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 28ETERNITY85TORTOLA