Madison Bone

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với  tông màu sáng và kích thước 59.5×119.2cm, gạch khổ lớn Tây Ban Nha nhập khẩu Madison Bone dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 59.5 x 119.2
Bề mặt: Bóng / Mát
Ứng dụng: Gạch sàn / Gạch ốp
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm:  59.5MADISON119.2BONE