Profido Gris

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu nổi bật và kích thước 60x120cm, gạch Ấn Độ nhập khẩu khổ lớn Profido Gris dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 60 x 120  cm
Bề mặt: Men Bóng
Ứng dụng: Gạch lát sàn /Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu: V2
Mã sản phẩm:  60PROFIDO120GRIS