Statuario

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu sáng và kích thước 30X90cm, gạch Ấn Độ nhập khẩu Statuario dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước:  30 x 90  cm
Bề mặt: Men Mát
Ứng dụng: Gạch sàn
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 30STATUARIO90