Travertino Light

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu sáng và kích thước 80x1600cm, gạch Ấn Độ nhập khẩu khổ lớn Travertino Light dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 80 x 1600 cm
Bề mặt: Men Mát / Men Bóng
Ứng dụng: Gạch lát sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 80TRAVERTINO160LIGHT