Crema Marfil

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu sáng và các kích thước khác nhau, gạch khổ lớn Crema Marfil dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 60 x 120 / 80 x 160 cm
Bề mặt: Men Mát / Men Mờ
Ứng dụng: Gạch sàn
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 60CREMA120MARFIL – 80CREMA160MARFIL