Crotone Umber

GẠCH ỐP LÁT TÂY BAN NHA CAO CẤP

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu nổi bật và kích thước 60X120cm, gạch khổ lớn Crotone Umber dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước:  60 x 120 cm
Bề mặt: Men Bóng / Men Mát
Ứng dụng: Gạch lát sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 60CROTONE120UMBER
Thư viện map gạch: Link 60×120 cm