Golden Hill

THIẾT KẾ THANH LỊCH CHO KHÔNG GIAN

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu nổi bật và tông màu đặc trưng, gạch Tây Ban Nha nhập khẩu Golden Hill dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước:  119 x 119 cm
Bề mặt: Men Bóng
Ứng dụng: Gạch lát sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu: V2
Mã sản phẩm: 119GOLDEN119HILL
Thư viện map gạch: Link