Rialto Crema

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu nổi bật và tông màu đặc trưng, gạch Tây Ban Nha nhập khẩu Rialto Crema dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 45 x 90 cm
Bề mặt: Men Mát
Ứng dụng: Gạch lát sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 45RIALTO90CREMA
Thư viện map gạch: Link