Verdi Crema

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Với tông màu nổi bật và kích thước lớn, gạch Tây Ban Nha nhập khẩu Verdi Crema dễ dàng đáp ứng mọi chuẩn mực ốp lát đẳng cấp.

Kích thước: 75 x 150 cm
Bề mặt: Men Bóng
Ứng dụng: Gạch lát sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu: V4
Mã sản phẩm: 75VERDI150CREMA
Thư viện map gạch: Link